.


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบแข่งขันอัตราจ้าง ตำแหน่งแม่บ้าน
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบในวันที่ 4 ตุลาคม 25564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

1 ตุลาคม 2564 เวลา 16:47:00

เข้าชม 57 ครั้ง


    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th


สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475