ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบแข่งขันอัตราจ้าง ตำแหน่งแม่บ้าน


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบในวันที่ 4 ตุลาคม 25564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1 ตุลาคม 2564 เวลา 16:47:00

เข้าชม 65 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย