ประกาศขยายเวลาเรียน Online ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
10 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:18:42

เข้าชม 264 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475