ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
15 มิถุนายน 2564 เวลา 04:10:48

เข้าชม 162 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475