ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียน


นางสาวประวีรา ไชยชมพู
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
13 มิถุนายน 2564 เวลา 11:39:41

เข้าชม 141 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475