ประกาศผลสอบคัดเลือก โครงการพิเศษ


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ลิงค์ประกาศผลสอบคัดเลือก โครงการพิเศษ-->   https://bit.ly/2GQviaj
12-03-2019

เข้าชม 520 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475