นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  08 ตุลาคม 2564
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
458
205
253
0
0
0
ม.2
441
216
225
0
0
0
ม.3
438
187
251
0
0
0
ม.4
409
144
265
0
0
0
ม.5
364
88
276
0
0
0
ม.6
334
106
228
0
0
0

ยอดนักเรียน 2,444 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก แนะแนว
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 17-05-2021 [อ่าน 474 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ
: นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์  -   วันที่ประกาศ 13-05-2021 [อ่าน 387 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 2019
: นางเบญจมาศ สารสม  -   วันที่ประกาศ 30-04-2021 [อ่าน 142 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 25-04-2021 [อ่าน 138 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน

---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th


สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475