:::::. งานแนะแนวโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ยังไม่มีข่าวแจ้งให้นักเรียนนะครับ/ค่ะ