นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25729 นายธีระวุฒิ ขัดผัด 00:00:00 2
2 25751 นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย 00:00:00 2
3 25799 นางสาวสุลักคณา พรมนำ 00:00:00 5
4 27669 นายพาคินทร์ ลุนากัน 00:00:00 5
5 27681 นายวัชรพล ทาโน 00:00:00 6
6 25490 นายสุวชัช ขันแก้ว 00:00:00 11
7 25730 นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th