นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26118 นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ 00:00:00 2
2 26212 นายกฤษฎานที แก้วมหานิล 00:00:00 3
3 26245 นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล 00:00:00 6
4 26460 นายณัฐวุฒิ รักวิชา 00:00:00 9
5 28305 นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ 00:00:00 9
6 26078 นายธีรโชติ จี้ใหญ่ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th