ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26213 ด.ช.ชัชชัย ลุงอ่อง 08:03:08 2
2 26305 ด.ช.ภูดิศ สุคำวัง 07:56:08 4
3 26584 ด.ช.ปฏิภาณ กองหล้า 08:14:03 5
4 26429 ด.ช.รัฐศาสตร์ เเก้วบุญเถิง 08:02:37 7
5 26426 ด.ช.ภีรวัฒน์ พงษ์พิศาลเวช 08:02:37 7

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th