ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26064 ด.ญ.พิจิตรา ติ๊บประดวง 08:26:32 2
2 26269 ด.ญ.อดิศร บัวติ๊บ 09:43:36 3
3 26435 ด.ญ.กมลรัตน์ กองสอน 13:01:22 7
4 26431 ด.ช.ศุภาเดช เกตรสิทธิ์ 09:00:37 7
5 26428 ด.ช.ยุทธชัย กันใจ 08:02:19 7
6 26458 ด.ช.ณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล 08:24:52 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th