ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26834 ด.ช.ปฐมพร ศรีสมษัย 08:25:47 3
2 26954 ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ 08:36:35 6
3 26949 ด.ช.กฤติพงศ์ พลองกลาง 08:36:35 6
4 26620 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สุทาคำ 08:09:48 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th