คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
 
ครูและบุคลากรโรงเรียน

 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
  นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 43
 ครูชำนาญการ 44
 ครู 22
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 4
 ครู 13
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 16
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :196
 
ระดับชั้น ม. 
ห้อง
ปีการศึกษา 
 
   
     
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
475
218
257
0
0
0
ม.2
468
174
294
0
0
0
ม.3
436
194
242
0
0
0
ม.4
367
137
230
0
0
0
ม.5
362
117
245
0
0
0
ม.6
346
148
198
0
0
0
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2454 คน
 
ค้นหาตาม 
กรอกชื่อ/รหัส 
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

 
รหัสนักเรียน เช่น 21223
รหัสผ่าน ให้ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น
เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ 2543 จะได้ 01/03/2543

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th