คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
 
 บุคลากรโรงเรียน

 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 8
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 43
 ครูชำนาญการ 43
 ครู 23
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 4
 ครู 13
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 16
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :196
  
 
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
472
217
255
6
0
1
ม.2
466
175
291
16
0
0
ม.3
434
193
241
0
0
2
ม.4
367
137
230
0
0
0
ม.5
365
119
246
13
1
3
ม.6
345
147
198
43
0
8
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2449 คน
 


  
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน

::.VDO [All]

รหัสนักเรียน เช่น 21223
รหัสผ่าน ให้ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น
เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ 2543 จะได้ 01/03/2543

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th