คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
 
ครูและบุคลากรโรงเรียน

 
 ผลงาน นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียน
  นักเรียน
  ครู/บุคลากร
  โรงเรียน
 
จำนวนครูและบุคลากร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
 หัวหน้ากลุ่มสาระ 7
 ครูเชี่ยวชาญ 0
 ครูชำนาญการพิเศษ 41
 ครูชำนาญการ 40
 ครู 25
 พนักงานประจำ 4
 พนักงานราชการ 4
 ครูอัตราจ้าง 15
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 16
 พนักงานขับรถ 1
 แม่บ้าน+คนสวน 12
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 17
 นักศึกษาสังเกตการสอน 7
Total :194
 
ระดับชั้น ม. 
ห้อง
ปีการศึกษา 
 
   
     
 
สถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ชั้น
นักเรียน
ชาย
หญิง
ลา
สาย
ม.1
475
218
257
2
2
0
ม.2
471
176
295
2
1
0
ม.3
445
198
247
9
1
1
ม.4
372
139
233
2
5
0
ม.5
362
118
244
1
3
1
ม.6
346
148
198
6
5
6
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2471 คน
 
ค้นหาตาม 
กรอกชื่อ/รหัส 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารับสมัครงานประกวดราคา
สัมพันธ์ชุมชน
No.
หัวข้อข่าว
view
ผู้โพสต์
1
การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
03-02-2017 19:15:46
949
นายโยธิน ศิริเอ้ย
[ 1 ]
รหัสนักเรียน เช่น 21223
รหัสผ่าน ให้ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น
เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ 2543 จะได้ 01/03/2543
 
   

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

   
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th