ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
12-06-2017
(จำนวน 10 รูป/ดู 42 ครั้ง )


พิธีไหว้ครู ปี 2560
12-06-2017
(จำนวน 8 รูป/ดู 50 ครั้ง )


กิจกรรมเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุจอมจ้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
05-06-2017
(จำนวน 5 รูป/ดู 60 ครั้ง )


โรงเรียนเทิงวิทยาคมรับมอบสื่อดาราศาสตร์
14-05-2017
(จำนวน 4 รูป/ดู 57 ครั้ง )