กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
27-09-2017
(จำนวน 20 รูป/ดู 210 ครั้ง )


ประเมินโรงเรียนระดับ ScQA เพื่อเข้าสู่โรงเรียนระดับ OBECQA
21-09-2017
(จำนวน 11 รูป/ดู 53 ครั้ง )


พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
11-08-2017
(จำนวน 47 รูป/ดู 118 ครั้ง )


ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 49 ปี
27-07-2017
(จำนวน 11 รูป/ดู 183 ครั้ง )