- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 5 ผู้เข้าร่วมประกวด 1. นายธนายุทธ พุทธนะ 2. นางสาวประภัสสร ลายแบน 3. นายธีร์ธวัช จันทิมา 4. นางสาวณัฏธณิชา หน่อสุวรรณ 5. นางสาววริศรา อินต๊ะศิลป์ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.23147นายธีร์ธวัช จันทิมา M. 6/42.21395นางสาวประภัสสร ลายแบน M. 5/8
3.21201นางสาววริศรา อินต๊ะศิลป์ M. 6/84.20672นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8
5.21840เด็กหญิงณัฏฐณิชา หน่อสุวรรณ M. 5/5
- ผู้ให้คะแนน : วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 19-06-2017 10:35:22  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 เวียงพิงค์เกมส์
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21039นางสาวสุกัญญา พลหาญ M. 6/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:19:52  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ร่วมกิจกรรมอ่านบทคารวะครู ในพิธีไหว้ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปี 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21039นางสาวสุกัญญา พลหาญ M. 6/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:17:54  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ชนะเลิศ แข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก ระดับ ม.ปลายหญิง กีฬาสีภายใน รร.เทิงวิทยาคม ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21039นางสาวสุกัญญา พลหาญ M. 6/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:16:41  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เข้าร่วมการประกวด นาฏศิลป์ล้านนาสร้างสรรค์ ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เชียงราย
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21557เด็กชายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล M. 5/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:08:30  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปี 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21557เด็กชายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล M. 5/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:06:22  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เหรียญเงิน ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปี 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21557เด็กชายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล M. 5/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 14:05:16  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    เข้าร่วมประกวดสุดยอด เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเทิง ปี2559 วันที่ 18 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21557เด็กชายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล M. 5/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 13:57:28  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เหรียญทองแดง การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ ม.ราชภัฏลำปาง
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.21557เด็กชายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล M. 5/7
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 13:55:42  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ปี 2559 รอบคัดเลือกประจำภาค 5 ศาลยุติธรรม
รายชื่อนักเรียนทำความดี
1.20870นางสาววณิชยา หงษ์สีทอง M. 6/2
- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-06-2017 13:48:03  
1234567891011121314
ปิดหน้าต่างนี้