ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 91 กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ครูที่ปรึกษา : นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
    ||   Export To Excel File