ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 80 กิจกรรม นักบินน้อย

ครูที่ปรึกษา : ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28136 ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ '1/6 14 10-06-2024 12:15:35
2 27547 ด.ญ.พรรณวณา สีโม '2/6 26 09-06-2024 21:13:15
3 27555 ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก '2/6 34 09-06-2024 21:13:15
4 25489 นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ '5/2 2 10-06-2024 12:17:30
5 25782 นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ '5/10 27 10-06-2024 12:17:35
6 25791 นางสาวรดาภา จินะ '5/10 29 10-06-2024 12:17:45
    ||   Export To Excel File