ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 75 กิจกรรม คนรักซีรีย์จีน

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25703 นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี '5/7 5 09-06-2024 13:07:58
2 25712 นางสาวพัชรพร ชัยศรี '5/7 6 09-06-2024 13:07:58
3 25715 นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย '5/7 7 09-06-2024 13:07:58
4 25719 นางสาวศิริกร ชิดชม '5/7 8 09-06-2024 13:07:58
5 25870 นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว '5/7 18 09-06-2024 13:07:58
6 25874 นางสาวธัญชนก จอมป้อ '5/7 19 09-06-2024 13:07:58
7 25875 นางสาวปนัดดา ไม้ฉำฉา '5/7 20 09-06-2024 13:07:58
8 25876 นางสาวพิกุล กองกูล '5/7 21 09-06-2024 13:07:58
9 25877 นางสาวภคพร บุญทา '5/7 22 09-06-2024 13:07:58
10 25895 นายพุฒิพงศ์ พรรณดา '5/7 23 09-06-2024 13:07:58
11 26166 นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ '5/7 25 09-06-2024 13:07:58
12 27700 นางสาวกาญจนา หลักคำ '5/7 29 09-06-2024 13:07:58
13 27701 นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน '5/7 30 09-06-2024 13:07:58
14 27750 นางสาวเปมิกา บุญเรือง '5/7 32 09-06-2024 13:07:58
15 27771 นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี '5/7 33 09-06-2024 13:07:58
    ||   Export To Excel File