ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 53 กิจกรรม SCI Band วงดนตรีเพื่อกิจการวิทยาศาสตร์

ครูที่ปรึกษา : นายกริช บุญนิล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
    ||   Export To Excel File