ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 42 กิจกรรม ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษา : ครูวรพรรณ วัฒนา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27348 ด.ญ.ภูริชญา บัวติ๊บ '2/1 31 06-06-2024 13:13:29
    ||   Export To Excel File