ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 24 กิจกรรม ฟุตซอล และ e- sport

ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28012 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ปิลา '1/3 10 07-06-2024 08:52:40
2 28015 ด.ช.อดิศักดิ์ มะหาวัน '1/3 13 07-06-2024 08:52:31
3 28142 ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา '1/6 20 28-06-2024 16:20:38
4 28204 ด.ช.กฤษณะ คำแดง '1/8 3 28-06-2024 16:20:26
5 28218 ด.ช.เพชรราช อัศวะภูมิ '1/8 17 28-06-2024 16:06:14
6 28221 ด.ช.ศุภฤกษ์ ศรชัยปัญญา '1/8 20 28-06-2024 16:18:46
7 27810 ด.ช.เกียรติยศ พิชดี '1/10 2 27-06-2024 13:44:37
8 27815 ด.ช.นพวิชญ์ วิลัย '1/10 7 27-06-2024 13:44:55
9 27817 ด.ช.นฤสรณ์ สอนศรี '1/10 9 27-06-2024 13:39:34
10 27822 ด.ช.อรรถพร อินทวงศ์ '1/10 14 27-06-2024 13:39:55
11 26760 ด.ญ.ฉัตรตะวัน เชียงตุง '3/8 3 06-06-2024 14:40:28
12 28328 ด.ญ.จิดาภา หัตถะกอง '3/8 41 06-06-2024 14:40:17
13 26020 นางสาวชินานา แปงกล '4/2 1 06-06-2024 14:07:44
14 26021 นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ '4/2 2 06-06-2024 14:07:56
15 28254 นายอัคร จอมศรีลา '4/3 38 06-06-2024 08:26:08
16 26260 นายณัฐกิตติ์ ศรีลา '4/4 8 07-06-2024 08:15:32
17 26235 นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ '4/7 3 06-06-2024 14:07:37
18 26015 นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ '4/11 6 06-06-2024 14:08:05
19 26018 นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ '4/11 7 06-06-2024 14:08:13
20 25517 นายภูพาน กาฬสุวรรณ '5/2 3 06-06-2024 14:55:51
21 25656 นายอัครเดช วีระศิลป์ '5/2 9 10-06-2024 11:32:03
22 25723 นายณัฐนนท์ กองอินทร์ '5/2 15 06-06-2024 14:55:36
23 25733 นายวรุตม์ แก้วกอง '5/2 17 06-06-2024 14:15:47
24 25811 นายธนพลธ์ บุญแจ้ง '5/2 24 06-06-2024 14:06:26
25 27650 นายณัฐวุฒิ คำทา '5/2 33 06-06-2024 14:55:44
26 25604 นายณัฐภณ การรักษา '5/3 2 06-06-2024 14:11:12
27 25605 นายณิชากร การเขี่ย '5/3 3 06-06-2024 14:11:06
28 25787 นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา '5/3 15 06-06-2024 14:11:26
29 25795 นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ '5/3 16 06-06-2024 14:11:33
30 25900 นายวิทยา คุณประสาท '5/3 27 06-06-2024 14:11:18
31 27665 นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ '5/3 36 06-06-2024 14:11:40
32 25826 นายอัครชา ธรรมขันธา '5/4 16 11-06-2024 08:55:09
33 27681 นายวัชรพล ทาโน '5/6 22 06-06-2024 08:56:10
34 27683 นายสมิทธ์ สุดสอาด '5/6 24 26-06-2024 08:10:30
35 25803 นายจักริน เวียงสิมมา '5/7 12 07-06-2024 08:02:42
36 25809 นายถิรวัฒน์ ทำการ '5/7 13 09-06-2024 14:49:12
37 25821 นายมนตรี เรียบร้อยกิจ '5/7 14 13-06-2024 13:26:59
38 25852 นายธนกฤต รู้ยาม '5/7 15 02-07-2024 08:34:02
39 25856 นายบุณยกร ดีนา '5/7 16 02-07-2024 08:33:53
40 27649 นายณัฐพงศ์ ทะตา '5/7 26 01-07-2024 11:21:55
41 27698 นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว '5/7 27 01-07-2024 16:56:22
42 25608 นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ '5/10 12 10-06-2024 16:48:33
43 25490 นายสุวชัช ขันแก้ว '5/11 8 06-06-2024 14:10:46
44 25606 นายธิติวุฒิ เมืองมูล '5/11 12 06-06-2024 14:10:56
    ||   Export To Excel File