รหัสชุมนุม 19

ชุมนุม นักสืบสังคมยุคดิจิทอล

ผู้จัดการชุมนุม : นายสาริกา นาเมืองรักษ์
ครูที่ปรึกษา : นายสาริกา นาเมืองรักษ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการสืบค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการสืบค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์