รหัสผู้ประกาศ
  10097
ผู้ประกาศข่าว
  นายโยธิน ศิริเอ้ย
ข่าวเรื่อง
  การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เวลาที่ประกาศ
  03-02-2017 19:15:46
จำนวนผู้เข้าชม
  950 คน
     

 
บทความอธิบายโดยย่อ

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ

 

ปิดหน้าต่างนี้