เพลงประจำโรงเรียนพวกเราขออุทิศชีวิตชีวัน สถาบันยิ่งใหญ่
สร้างเกียรติไว้ให้โลกชื่นชม เทิงวิทยาคมสร้างความศรัทธา
แดงและเหลืองเรานี้ ทุกคนเปรมปรีดิ์มีชีวิตชีวา
สัจ จัง เว อมตา วาจา คติธรรมมีค่าเพื่อสร้างความดี
เรียนเด่น เป็นวินัย จำได้เกิดมาทั้งที
ปรัชญาสิ่งนี้ รวมน้องพี่
ช่วยกันสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งมีเมตตา
พวกเราขอยึดมั่น ในกตัญญูกตเวทิตา
ร่มแมกไม้ประดู่นั่นไง กัลปพฤกษ์ร่วมใจ ยกให้เป็นครู

 ปิดหน้าต่างนี้