อัตลักษณ์โรงเรียน   :  สร้างตนเป็นบุคคลคุณภาพ (Create quality individuals)

เอกลักษณ์โรงเรียน  :   สดสวยด้วยภูมิทัศน์ (Beautiful landscapes)
 ปิดหน้าต่างนี้