นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  26 มกราคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
6
10
0
ม.2
440
216
224
11
22
1
ม.3
442
192
250
16
13
3
ม.4
408
147
261
6
6
3
ม.5
363
138
225
19
12
0
ม.6
334
106
228
29
46
29

ยอดนักเรียน 2,447 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมพิธีลอดซุ้มเกียรติยศ
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 28-10-2020 [อ่าน 149 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลแต่งคำประพันธ์กลอนแปด
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 29-09-2020 [อ่าน 167 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พวค. 1 อัตรา
: นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 24-09-2020 [อ่าน 167 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พวค. 1 อัตรา
: นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 22-09-2020 [อ่าน 123 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475