นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ถ้าการเข้าถึงข้อมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ทำการล้างข้อมูลการท่องเว็บ (คุกกี้) ก่อนนะจ๊ะ
บุคลาการโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
452
208
244
0
12
0
ม.2
462
207
255
5
14
1
ม.3
438
214
224
8
25
5
ม.4
408
168
240
7
33
0
ม.5
399
145
254
17
25
19
ม.6
358
140
218
11
38
7

ยอดนักเรียน 2,571 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนเทิงวิทยาคมใช่หรือไม่ ?
 รูปแบบตรวจสอบ

 รหัสนักเรียน หรือชื่อ-นามสกุล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องอัดสำเนา
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -    27 มกราคม 2565 เวลา 16:04:35 [อ่าน 65 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -    27 มกราคม 2565 เวลา 11:14:23 [อ่าน 58 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
โรงเรียนปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    11 มกราคม 2565 เวลา 07:49:29 [อ่าน 120 ครั้ง]
หมวด : รอบรั้วแดงเหลือง
โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี 2565
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    6 มกราคม 2565 เวลา 12:24:36 [อ่าน 59 ครั้ง]
หมวด : สำหรับนักเรียนปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย